Etiketter

fredag 1 februari 2013

En svit om glädje och gemenskap

Ju mer vi är tillsammans
Tillsammans 
Tillsammans
Ju mer vi är tillsammans
Ju gladare vi blir
För dina vänner är mina vänner
Och mina vänner är dina vänner

Ju mer vi är tillsammans
Ju gladare vi blir


Bild: Lotta Gustafsson
Text: Carina Svensson (fritt efter Gösta Stevens)